Musikktradisjon

Eiker Spellemannslag ble startet i april i 1971 og har som formål å spille og samle folkemusikk fra distriktet. Hoveddelen av dette er runddansmusikk.

Hovedsaken av runddansmusikken som laget spiller har røtter i nedre deler av Buskerud og mye av det som spilles er komponert av lagets egne medlemmer.

Samarbeide med leikarringer i distriktet gjør at vi også holder turdansmusikken levende. Høyt aktivitetsnivå kjennetegner laget, som har faste øvelser en gang i uka. I løpet av året arrangerer og deltar laget i konserter, dansefester og ellers store og små spilleoppdrag på sykehjem, pensjonisttreff o.l. og ofte i forbindelse med 17. mai feiringen.

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'